11 Listopada, Święto Niepodległości . 10.11.2017

173

Przebieg zajęć

  • “Katechizm polskiego dziecka, Kto Ty jesteś……?”
  • “Jaki znak twój, czyli o Orle Białym i biało czerwonej fladze”
  • “Jeszcze Polska nie zginęła czyli o polskim hymnie narodowy.
  • Wprowadzenie głoski k, K na podstawie wyrazów „kot” i „Klotka”.rozmowa na temat kotów; zwrócenie uwagi na fakt, że oprócz kotów domowych są także większe koty, takie jak lew czy tygrys
  • tekst „Ale koty!” s. 36 – omówienie;
  • wprowadzenie głoski k, K – prezentacja litery, wyrazów podstawowych, sposobu łączenia głoski z innymi głoskami;
  • tekst „Koty i kotki” s. 37 – omówienie; zwrócenie uwagi na ilustracje pod tekstem;
  • ćwiczenia w dzieleniu wyrazów na sylaby i głoski;
  • ćwiczenia w pisaniu nowo poznanej głoski;
  • praca w ćwiczeniach: ćw. 2 s. 59; cw 4 s. 60

Praca Domowa

cw 1 s. 59, cw 2 s. 93

Mariola Bondarow