Zajęcia 13.04.2019

122

Krąg tematyczny: ”Radosna Wielkanoc”

1.”Bajeczka wielkanocna” – słuchanie bajki i rozmowa na temat jej treści.

Słuchanie “bajki o smoku” czytanej na auli przez : “Poczytaj mi Marto”. 

2.”Święta tuż,tuż” – rozmowa na temat świąt i tradycji wielkanocnych.Zwrócenie uwagi na potrzebę bliskości i odpowiedniego nastroju.

3.”Mazurek wuja Ernesta”– czytanie tekstu obrazkowo- wyrazowego – ćw.1 s.58/59.

4.”Wielkanocny koszyczek”– omawianie produktów, które powinny znaleźć sie w wielkanocnym koszyczku

– ćw.1.s.60.

5.”Wielkanocne symbole” – wspólne ustalanie znaczeń poszczególnych symboli świątecznych.

6.Wykonanie pisanek wielkanocnych.

 

Praca domowa:

Wykonam ćwiczenia ze strony 56 i 57.

* Dla chętnych ćwiczenie ze strony 62 🙂

     Proszę o przyniesienie na następne zajęcia ćwiczeń cz.4 

 

Wszystkim uczniom oraz rodzicom życzę,

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz mokrego dyngusa!

Marta Karwat 🙂