Zajęcia 11.05.2019

56

KRĄG TEMATYCZNY:” Historia ukryta w legendach”.

1.”Hejnał z wieży mariackiej”– wysłuchanie melodii, poznanie legendy związanej z hejnałem.

2.”Kraków- dawna stolica”– prezentacja mapy Polski.

3.”Smok Wawelski”– słuchanie legendy i rozmowa na temat jej treści.

4.”Szewczyk Skuba i Smok Wawelski”– opowiadanie legendy przez nauczyciela, rozmowa na temat jego treści.

5.” Zaczarowany fotel”– słuchanie wiersza, ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

6.Poznanie obrazu graficznego litery „f”, „F”.

7.”W poszukiwaniu kwiatu paproci”– opowiadanie legendy przez nauczyciela, rozmowa na temat jego treści.

8.”Warszawa dawniej i dziś”– oglądanie reprodukcji obrazu i zdjęcia na karcie pracy, dzielenie się spostrzeżeniami (ćw.1,2 s.7).

9.”Legenda o Złotej Kaczce” – opowiadanie legendy przez nauczyciela, rozmowa na temat jego treści.

11. Ustalenie kolejności wydarzeń w legendzie. Wyszukanie podobieństw i różnic w legendach o kwiecie paproci i Złotej Kaczce.

12. ”Legenda o warszawskiej syrence” – opowiadanie legendy przez nauczyciela, rozmowa na temat jego treści.

13.Wykonane ćwiczenia: ćw.1,2 s.4, ćw.1,2 s.5, ćw.2 s.6, ćw.1,2 s.7.

 

Praca domowa 

s.8 i s.9

dla chętnych * s.10

 

Na kolejne zajęcia przyniosę:

  • „Karty Pracy”  nr 4
  • „Teczka małego artysty”- karta nr 18 „Zakładka dla rodziców”, wybrane zdjęcie, nożyczki, klej, kredki, cienką wstążkę do przewleczenia (lub mulinę).
  • „Teczka małego artysty”- karta nr 20 „Wakacyjny pociąg”4 pudełka po zapałkach, wykałaczki długie (trzy wystarczą), klej.
  • Uzupełnię „Mój pierwszy zeszyt” o nowo poznaną literę (F,f) s.24.

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia,

Marta Karwat 🙂