Zajęcia 10.11.2018

122

KRĄG TEMATYCZNY: ”100 – LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ”

Przebieg zajeć:

  1. „Podanie o Lechu”– słuchanie legendy i wspólne omówienie.
  2. „Moja Polska”– składanie obrazka z części i naklejenie na kolorową kartkę.
  3. Symbole narodowe– omówienie.
  4. „Hymn Polski”– słuchanie hymnu państwowego. Nauczyciel prezentuje prawidłową postawę jaką każdy powinien przybrać, słysząc hymn swojego kraju.
  5. “Warszawa – nasza stolica” – poznanie wszystkich wcześniejszyc stolic kraju. Wskazywanie na mapie.
  6. “Umiem odczytywac i oznaczać na mapie” – praca w ćwiczeniach z mapą.
  7. Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Praca domowa

Dokończę ćw.2, 3 s. 56.

W ramach ćwiczeń sprawnościowych ręki, dzieci mogą uzupełniać wcześniejsze strony z zeszyciku “Mój pierwszy zeszyt”.

na następne zajęcia przyniosę:

  • oczywiście karty pracy 1
  • mój pierwszy zeszyt
  • naostrzony ołówek i komplet podstawowych kolorów (kredek) – oczywiście razem z całym piórnikiem 😉

 

Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego tygodnia,

Marta Karwat 🙂