Zajęcia 09.02.2019

104

KRĄG TEMATYCZNY:” W DRODZE DO SUKCESU”.

Przebieg zajęć:

1.”Pająk i mrówki”– słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

2.Wprowadzenie litery „y”, ćwiczenia analizy i syntezy gloskowej wyrazów.

3„Jeden czy wiele?”- zabawa dydaktyczna.

4.„Pracowity jak mrówka”– wyjaśnienie znaczenia powiedzenia. Przytoczenie i wyjaśnienie innych powiedzeń np.Uparty jak osioł. Dumny jak paw. Chytry jak wilk.Zdrowy jak ryba.Odważny jak lew. Zły jak osa. Ciężki jak słoń. Powolny jak żółw.

5.„Moje mocne strony”- autoprezentacja w kręgu.

6. “Żółw i zając” – czytanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści – opisywanie cech bohaterów.

7. “Jeśli nie spróbujesz to się nie nauczysz” – dyskusja na temat podejmowania nowych, trudnych zadań oraz uczuć.

8.„Sukces Janka”- opowiadanie nauczyciela o Janku Meli i panu Marku Kamińskim  – rozmowa na temat wiary we własne siły.

9.„Mądry człowiek nigdy się nie nudzi”- wypowiedzi dzieci.

10.„Kim chce zostać?”– rozmowa z dziećmi na temat zawodów.

11.Wykonane ćwiczenia: cw.1,2 s.13, ćw.1,2 s.14, ćw.1,2 s.15, ćw. 1 s.18.

 

Praca domowa

Uzupełnię „MÓJ PIERWSZY ZESZYT” o nową poznaną literę “Y “s. 18 oraz sukcesywnie uzupełniam wszystkie poznane już wcześniej literki do strony 16 (do literki “C”)

Ćw.1,2 s.16, ćw. 1,2 s. 20

Ćw. 1,2 s. 19 dla chętnych 🙂

Na kolejne zajęcia przyniosę moją ulubioną książkę 🙂 

oraz wszystkie książki jak na każde zajęcia 🙂

 

Pozdrawiam sedecznie i życzę miłego tygodnia,

Marta Karwat 🙂