“W poszukiwaniu mądrości” – 26.01.2019

112

1.”Trzy świnki” – słuchanie bajki i rozmowa na temat jej treści, ( str.23, “Wybór tekstów literackich”)

Kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej, odgadywanie zagadek.

Ćwiczenia na stronach 56/57

2.Wprowadzenie głoski u, U na podstawie wyrazu – “usta”.

Wysłuchanie wiersza i zaznaczenie głoski “u”, prezentacja litery. Ćwiczenia str. 61 – 63 książka “Karty pracy”.

3.”O oszczędnej Ani i rozrzutnej Oli” – opowiadanie ilustrowane sylwetami.
Ćwiczenie dodawania – pieniążki wrzucane do skarbonki.

Czytanie wiersza i prezentacja obrazu graficznego cyfry “7” – str.58, (“Karty pracy”)
Ćwiczenia matematyczne “Magiczna siódemka” na stronach 58/59.

4. Wprowadzenie głoski c, C na podstawie wyrazu “cukierek”

Wysłuchanie wiersza, prezentacja litery. Ćwiczenia na stronie 67, (“Karty pracy”)

Zadanie domowe

Proszę dokończyć rysowanie szlaczków i pisanie literek w książce -“Mój pierwszy zeszyt”, str. 15 i 16.

Bardzo proszę o przyniesienie książek nr 3.