Zajęcia 9.02.2019

129

KRĄG TEMATYCZNY:” W DRODZE DO SUKCESU”.

Przebieg zajęć:

1.”Pająk i mrówki”– słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

2.Wprowadzenie litery „y”, ćwiczenia analizy i syntezy gloskowej wyrazów.

3.„Jeden czy wiele?”– zabawa dydaktyczna.

4.„Jedziemy windą „– zabawa matematyczna.

5.„Pracowity jak mrówka”– wyjaśnienie znaczenia powiedzenia. Przytoczenie i wyjaśnienie innych powiedzeń np.Uparty jak osioł. Dumny jak paw. Chytry jak wilk.Zdrowy jak ryba.Odważny jak lew. Zły jak osa. Ciężki jak słoń. Powolny jak żółw.

6.„Moje mocne strony”- autoprezentacja.

7.„Zdania jak jamniki”– zabawa słowna.

8.„Sukces Janka”- opowiadanie nauczyciela.

9.„Mądry człowiek nigdy się nie nudzi”– wypowiedzi dzieci.

10„ A jak będę dorosła”- słuchanie wiersza D.Wawiłow i rozmowa na jego temat.

11.„Kim chce zostać?”– zabawa dramowa.

12.„ W drodze do gwiazd”– pogadanka.

13.Podsumowanie zajęć.

14.Wykonane ćwiczenia: cw.1,2 s.13, ćw.1 s.14, ćw.1,2 s.15, ćw.1 s.16, ćw.1 s.19.

Praca domowa

Uzupełnię „MÓJ PIERWSZY ZESZYT”  o nową poznaną literę.

Ćw.1,2 s.18

dla chętnych:

ćw.1,2 s.20.

Na kolejne zajęcia przyniosę moją ulubioną książkę.

Pozdrawiam sedecznie

Agnieszka Kocoń