Zajęcia 8.12.2018

152

KRĄG TEMATYCZNY: „MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS”

  1. List od Mikołaja napisany do klasy Od.
  2. „Mój wymarzony prezent”- rozmowa.
  3. .Próba odpowiedzi na pytania:
  • czy Święty Mikołaj istnieje?
  • kim był Święty Mikołaj?
  • jak wyglądał Święty Mikołaj?
  • dlaczego akurat ten Święty przynosi upominki?

4.„Mikołaj”– praca plastyczno- techniczna z użyciem zgromadzonych wcześniej materiałów.

5.„I co jeszcze?”– słuchanie wiersza i prezentacja litery „I”.

6.„I, i”– zapis graficzny

7.Wykonane ćwiczenia: ćw.1,2 s.16, ćw.2 s.17.

8.Zabawy słowno- ruchowe.

9.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Wypełnię „Mój pierwszy zeszyt” litery „I”, ‚i” s.11.

Przyniosę z „Teczki małego artysty”- karta nr 7 “Choinkowe czary- choinka”, klej.

Ćw.1 s.17.

Nauczę się słów kolędy „Przybieżeli do Betlejem „ – 2 zwrotki ( nie 3 ).

Pozdrawiam

Agnieszka Kocoń