Zajęcia 17.11.2018 r.

160

KRĄG TEMATYCZNY:”JESTEM POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM”

Przebieg zajęć:

1.”Wojtusiowa chatka”– wykonanie ćwiczenia na karcie pracy. Ćwiczenia sprawności manualnej i orientacji przestrzennej (ćw.1,2 s.58, ćw.1,2 s.59).

2.”Moja Polska”– wykonanie plakatu.

3. Wysłuchanie legendy o „Warsie i Sawie”, poznajemy trzy stolice Polski.

4.„Polska- nasza ojczyzna”– wierszyki dla dzieci autorstwa Anny Paszkiewicz.

5.„Europa”– wyjaśnienie pojecia.

6.„Mały Europejczyk o tym wie”–  wykonanie ćwiczenia na karcie pracy (ćw.1,2 s.60).

7.Prezentacja przyniesionych czasopism.

8.Przypomnienie zasad panujących w klasie.

9.Podsumowanie zajęć.

24 listopada nie ma zajęć dydaktycznych. Spotykamy się 1 grudnia.

Pozdrawiam

Agnieszka Kocoń