Zajęcia 12.01.2019

100

KRĄG TEMATYCZNY:”MIERZYMY CZAS”

Przebieg zajęć:

1.”Zegary i zegarki dawniej i dziś”- demonstrowanie różnych zegarów połączone z wykonywaniem ćwiczenia na karcie  (ćw.1,2 s.47).

2.„Gdyby na świecie nie było zegarów…”- szukanie odpowiedzi na pytanie problemowe.

3.„Dobre rady”– wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.

4.„Zegary”– zabawa ruchowo- naśladowcza.

5.„Kalendarze”– omówienie różnego rodzaju kalendarzy.

6.„Dni tygodnia”- zabawa słowna utrwalająca znajomość dni tygodnia.

7.„Dwanaście miesięcy”– wysłuchanie wiersza.

8.„K jak kot”– ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

9.„O tym, jak Karol wybierał się na bal”– słuchanie wiersza i wykonanie ćwiczenia na karcie pracy (ćw.1,2 s.53, ćw.2 s.54).

10.„Zbuntowane E”– słuchanie wiersza , zapoznanie z literą „E”,”e”.

11.„Gdzie jest E ?”– ćwiczenia utrwalające wygląd litery „E”, rozpoznawanie litery w tekście.

„Wspólne sprawy i wspólne decyzje ”.

1.”Klasowa umowa”- słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.

2.„Czego nie wolno robić innym?”– burza mózgów. Dzieci głośno wypowiadają się , czego według nich nie wolno robić innym ( przezywać, bić, popychać, wyśmiewać się z kogoś, zrzucac winy na niewinnego …).

Podsumowanie zajeć.

Praca domowa- obowiązkowa 

Ćw.1,2 s.55

Ćw.1 s.38

„Mój pierwszy zeszyt”- uzupełnię o nowo poznane litery ( s.12,s.14) .

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń