Zajęcia 1.12.2018

122

KRĄG TEMATYCZNY: „PIĘKNO JEST WSZĘDZIE”

1.Spotkanie na elipsie: przywitanie, kalendarz,

„Moja mama ma na imię…,mój tata ma na imię..”- rozmowa.

2.Skarby mojej mamy – wysłuchanie i omówienie wiersza.

3. „M- jak Marek, m- jak miś”- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

4.”M, m” – zapoznanie z obrazem graficznym litery.

5.„Kłębuszek dobrych uczuć”- zabawa integracyjna.

6.„Serce dla mamy”- ćwiczenie graficzne (s.49).

7.„Wesołe zajęcia z tatą”– wysłuchanie wiersza i rozwiązywanie rebusów.

8.„Wesoła literka T”– zapoznanie z obrazem graficznym litery oraz ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

9.„Co jest w nas piękne?”- szukanie odpowiedzi na pytanie problemowe  metodą „burzy mózgów”.

10.Wyprawa do szkolnej biblioteki.

11.Wykonane ćwiczenia: ćw.1,2 s.48, ćw.1,2 s.65, ćw.1,2 s.66.

12.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Na następne zajęcia przyniosę „Karty Pracy nr 2”

Uzupełnię „Mój pierwszy zeszyt „ o nowo poznane litery ( O,o,A,a, T,t ) s.7,8,9,10.

Pozdrawiam

Agnieszka Kocoń