Zwierzątko domowe 12.03.2022

59

Przebieg zajęć

 • “Pech” słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści
 • Litera Z- poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery, karta pracy
 • Wklej podpisy pod obrazkami ćw. 1 s 30
 • Otocz pętlami litery Z, z ćw. 2 s 30
 • Ćwiczenia w czytaniu ćw1,s 31
 • Przeczytaj i połącz w pary ćw. 2 s 31
 • “Zwierzątka wiejskie” omówienie ilustracji oraz wykonanie ćwiczenia ćw. 3 s.33
 • “Wycieczka do zoo” omówienie obrazka i wykonanie zadania ćw. 3 s 33
 • Nauka rysunku “żółw”- karta pracy

Praca domowa

 • Proszę o przeczytanie książeczek
 • Na następne zajęcia proszę o przyniesienie karty nr 15 z Teczki małego artysty, klej , kredki , nożyczki

Mariola Bondarow