Zdrowie jest najważniejsze 05.02.2022

91

Przebieg zajęć

  •  “Witaminowa girlanda” poznanie podstawowych wiadomości o witaminach
  • Witaminy A,B,C,D – karta pracy
  • “Florentynka się odchudza ” słuchanie i omówienie opowiadania
  • Rady dla Florentynki- burza mózgów
  • Litera P- poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery
  • Wklej podpisy pod obrazkami ćw. 1 s.4
  • Ćwiczenia w czytaniu ćw. 1,2 s 5
  • Czytamy sylaby ćw. 1 s 6
  • Piramida zdrowego żywienia- ćwiczenie sprawności manualnej  ćw. 1 s 9

Proszę o przyniesienie na następne zajęcia “Memo obrazkowo-wyrazowe”, znajduje się one w POMOCACH DYDAKTYCZNYCH s 35(proszę o wycięcie w domu) oraz “Zimowy spacer Hani” s 33(nie wycinać )

Mariola Bondarow