Zajęcia z dnia 27.04.2024

55

Cel lekcji:

  • zapoznanie się z legendą o smoku wawelskim
  • zapoznanie się ze świętami majowymi oraz symbolami narodowymi

Przebieg zajęć

  1. Zapoznanie się z uczniami
  2. Rozmowa o Krakowie, głównych atrakcjach miasta, oraz legendzie z nim związanej. Przeczytanie legendy o smoku wawelskim. Rozmowa o legendzie oraz odpowiadanie na pytanie do tekstu. Wykonanie pracy plastycznej: Smok.
  3. Zapoznanie się z tematyką świąt majowych. Poznanie symboli narodowych. Obejrzenie filmu zawierającego informacje o świętach majowych. Wykonanie pracy plastycznej: Godło Polski.

Dziękuję,

Katarzyna