Zajęcia z dn.26.01

134

Temat:”Zdrowie jest najważniejsze”

Przebieg zajęć:

1.Witaminowa girlanda – poznanie podstawowych informacji o witaminach

2.”Ubieramy się na zimowy spacer z psem” – zabawa pamięciowa i ćwiczenia w                    klasyfikowaniu.

– ćw.1 s.3

3. “Osiem zasad zdrowego stylu życia”- wyjaśnienie hasła“zdrowy jak ryba”oraz                  omówienie obrazków przedstawiających pożądane zachowania prozdrowotne.

– ćw.2 s.3

4.Zabawa matematyczna – “Osiem ramion, osiem nóg”

– ćw.s.4

5.”Florentynka się odchudza”- słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści,          ustalanie kolejności wydarzeń oraz wymienianie występująch postaci.

6.”Piramida zdrowego żywienia”- analiza planszy dydaktycznej oraz omówienie                    zasad ułożenia na niej produktów

– ćw.1,2 s.5

7.Wprowadzenie głoski N,n na podstwie wyrazu :”smok”

– słuchanie wiersza i analiza jego treści

– klasyfikowanie obrazków według głoski początkowej m lub n

– ćw. s.7/8

8″.Zdrowy ruch dla każdego”- zimowe sporty, zabawy oraz omawianie zasad                        bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych

– ćw. s.9

9.Czytanie tekstu obrazkowo-literowego pt.”Sport to zdrowie”s.10/11- omawianie               sposobu spędzania czasu przez Karola  i Makarego oraz ocena ich zachowania.

 

              Praca domowa 

– zeszyt do kaligrafii o nowo poznaną głoskę

– ćw.1,2 s.12

 

Pozdrawiam

Lidia