Zajęcia z dn.17.11

169

Temat:”Jesienne eksperymenty”

Przebieg zajęć:

1.Rozwiązywanie zagadek słownych o wietrze

2.Słuchanie wiersza pt.Jak wygląda wiatr”i rozmowa na jego temat.

3.”Jaki może być wiatr?”- łańcuch skojarzeniowy, szukanie odpowiedzi techniką                    twórczego myślenia.

–  ćw.1 s.61

4.”Listki mobile”- praca plastyczno-techniczna

5. Wprowadzenie głoski M,n na podstawie słów: mama, miłość

6.Wprowadzenie głoski T,t na podstawie bajki”T jak tygrys”, pokaz litery, ćwiczenia            analizy i syntezy słuchowej wyrazów

– ćw.1 s.65

7. Wykonywanie ćwiczenia z zakresu edukacji matematycznej

– ćw.1 s.66 oraz ćw.1 s.67

Praca domowa

– zeszyt do kaligrafii o nowo poznane głoski

 

Proszę, żeby dzieci przyniosły na zajęcia ćwiczenia cz.2

 

Pozdrawiam

Lidia