Zajęcia z dn.16. 03.

71

Temat:Ekologiczny świat”

Przebieg zajęć:

1.“Przedstawienie”– słuchanie wiersza, odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści.            Utrwalanie umiejętności segregowania odpadów zgodnie z oznaczeniami                          pojemników do selekcji.

– ćw.s.71

2.Zadania matematyczne – przeliczanie i segregowanie odpadów, wstawienie                       odpowiedniego znaku matematycznego.

– ćw.s.72

3.“Z Emilem na zakupach” – opowiadanie nauczyciela. Rozmowa o tym, jak należy              przygotować się do zakupów i jak się zachowywać w sklepie. Przypomnienie o                stosowaniu zwrotów grzecznościowych.

4.“Ekologiczne zakupy” – prezentacja oraz omówienie różnych możliwości pakowania          produktów i zakupów.

– ćw.s.74

5.”Pogadanka” – słuchanie wiersza, analiza jego treści.

6.Wyjaśnienie pojęcia “ekologiczny”, czyli przyjazny dla środowiska”

– cw.s.76

 

                               Praca domowa

– ćw.1 s.73

– ćw.2 s.69

Pozdrawiam

Lidia