Zajęcia z dn.12.01

137

Temat:”Mierzymy czas”

Przebieg zajęć”

1.Zegary i zegarki dawniej i dziś – demonstrowanie różnych zegarów połączone z                 wykonaniem ćwiczenia

– ćw.s.47

2.”Dobre rady” – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na jego temat.

– opowiadanie s.48/49-zastępowanie obrazka słowem

3.”Pózną nocą”- słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści

4.”Cztery pory roku”-rozmowa przy planszy dydaktycznej, wykreślanie niepasujących          do danej pory roku elementów.

– ćw.s.52

5.Wprowadzenie głoski k,K na podstwie wyrazu kot – ćwiczenia analizy i syntezy               słuchowej wyrazów.

– ćw.s.53

6.”Rytmy” – dorysowywanie brakujących elementów(ćw.matematyczne)

– ćw.s.55

    Praca domowa

– zeszyt do kaligrafii o nowo poznaną głoskę

– nauka na pamięć miesięcy i pór roku, będę odpytywać na drugich zajęciach w lutym

 

Pozdrawiam

Lidia