Zajęcia z dn.03.11

205

Temat:”Jesienne spacery”

Przebieg zajęć:

1.Wysłuchanie wiersza M.Strzałkowskiej pt.”Drzewa”, rozmowa kierowana na temat          treści utworu, zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w wyglądzie drzew.

2.”Nasze drzewa”- rozmowa na temat zdjęć ukazujących różne gatunki drzew,                       wskazywanie ich i nazywanie. Ćwiczenia w klasyfikowaniu

– ćw.1.s.42

3.Ćwiczenia pamięci i uwagi – “Labirynt kwiatowej wróżki”

– ćw.1 s.43

4. Zajęcia matematyczne – liczba 2 i czego mamy po dwa, słuchanie wierszyka o liczbie       2, omawianie wyglądu cyfry(do czego jest podobna, co przypomina)

– ćw.1 s.45

5. Ćwiczenia w klasyfikowaniu oraz analizie i syntezie słuchowej – wyszukiwanie ilustracji, które nie pasują do pozostałych.

– ćw.1 s.47

6. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

– zeszyt kaligrafii s.8

– przynieść kartę pracy nr 21(Mapa Polski) z “Pomocy dydaktycznych”

– nożyczki, klej

– białą kartkę A4

 

Pozdrawiam

Lidia Podemska