Zajęcia z dn.01.12

162

Temat:”Zwierzęta jesienią”

Przebieg zajęć:

1.”O gościach, co nie przyszli na ucztę”- słuchanie opowiadania L. Krzemienickiej,               rozmowa o ptakach odlatujących na zimę do ciepłych krajów.

2.”Skrzydlate wędrówki”- ćwiczenia graficzne, analiza i synteza słuchowa wyrazów.

3.”Kto gdzie zasypia”- oglądanie ilustracji i wypowiadanie się na temat zwierząt, które        szykują się do zimy. Dzielenie zwierząt na te, które nie zapadają w sen zimowy(sarna,      zajęc) oraz na te, które zapadają(niedźwiedź, borsuk).

4.”Brakujące przedmioty”-ćwiczenia spostrzegawczości i uwagi

5.”Wesołe zabawy z cyfrą cztery”- słuchanie wiersza połączone z wykonywaniem                ćwiczeń na karcie pracy.

6.Przypomnienie poznanych liter, dzielenie na samogłoski i spółgłoski

7.Ćwiczenia:ćw.1 s.3,ćw.1 s.4,ćw.1 s.5, ćw.1 s.6, ćw.1,2 s.8, ćw.1s.9, ćw.1 s.10

8. Podsumowanie zajęć.

 

Praca domowa

ćw.1 s.7

 

Pozdrawiam

Lidia