Zajęcia 12.10.19

76

Krąg tematyczny- Jesień. Samogłoska I i

  1. Utrwalenie nazw figur geometrycznych oraz przeciwieństw na podstawie ilustracji s. 40-41
  2. Wprowadzenie litery Ii – analiza sylabowa i głoskowa wyrazów w nagłosie i śródgłosie.
  3. Kreślenie szlaczków i litery Ii po śladzie.
  4. Odsłuchanie opowiadania M. Strzałkowskiej pt. I jak insekt.
  5. Rozmowa kierowana dotycząca pory roku- Jesień.
  6. Wykonanie pracy technicznej- Jesienne witraże

Zadanie domowe ćw. 1 s. 56

Pozdrawiam Monika Czernik