Przebieg zajęć z dn. 10.04

111

Wiosna na wsi – praca z prezentacją:

 1. Pory roku – powtórka wiadomości;
 2. Kto mieszka na wsi? – nazywanie zwierząt hodowlanych:
 • wspólne oglądanie filmu edukacyjnego, pt. „Zwierzęta na wsi, cz.1”; https://youtu.be/v4R2rkylrc0
 • dopasuj elementy do obrazka – ćwiczenie percepcji wzrokowej oraz orientacji przestrzennej;
 • pokieruj zwierzęta do ich domów – nazywanie mieszkań zwierząt;
 • połącz w pary mamy zwierząt oraz ich dzieci – nazewnictwo zwierząt hodowlanych;
 1. Co mówi….? – wyrażenia dźwiękonaśladowcze:
 • wysłuchanie wiersza pt. „ W zagrodzie Małgosi” https://youtu.be/nKIXv2hKwKA oraz próba samodzielnego czytania wyrażeń dźwiękonaśladowczych zawartych w wierszu;
 • czytanie wyrażeń dźwiękonaśladowczych oraz dopasowanie zwierząt do odpowiedniej chmurki;
 1. Co mówi kura? – wprowadzenie paradygmatu sylab głoski K:
 • nauczyciel czyta wskazana sylabę, uczeń powtarza;
 • odkoduj obrazki – dopasowywanie sylaby do obrazka, ćwiczenie nazywania sylab;
 • kura, kogut, kukułka – ćwiczenie czytania połączeń tych samych sylab otwartych: KOKO, KUKU, KUKURYKU;
 • samogłoska + sylaba otwarta – ćwiczenie w czytaniu połączeń;
 1. Co mówi bocian, gdy żabę chce zjeść? – zagadki, ćwiczenie w czytaniu wyrażeń dźwiękonaśladowczych;
 2. Co mówi gołąb? – wprowadzenie paradygmatu sylab głoski G:
 • nauczyciel czyta wskazana sylabę, uczeń powtarza;
 • odkoduj obrazki – dopasowywanie sylaby do obrazka, ćwiczenie nazywania sylab;
 1. Jak mają na imię zwierzęta? – ćwiczenie w czytaniu połączeń samogłoska + sylaba otwarta;
 2. Co nam dają zwierzęta wiejskie? – wysłuchanie piosenki pt. „Co nam dają zwierzęta” https://youtu.be/8E5JeRPT4E4

Praca domowa

Pozdrawiam,

Arletta K.