Pory Roku 15.01.2022

90

Przebieg zajęć

  • Ruch kreatywny – zajęcia ruchowe
  • “Pory Roku” wykonanie ćwiczenia na karcie pracy ć 1 s. 45
  • “Takie same “wykonanie ćwiczenia na karcie pracy ćw. 1 s. 47
  • Litera C- poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery
  • ćwiczenia w pisaniu- podziel nazwy obrazków na głoski , podpisz obrazek ćw. 1 s 43
  • “Czytamy” odczytywanie sylab i wyrazów z poznanych liter z wykorzystaniem kart pracy ćw. 1,2 s.48
  • “Trzy świnki” słuchanie baśni i rozmowa na temat jej treści z wykorzystaniem kart pracy ćw. 1 s 50

Praca domowa ćw. 1,2,3 s 44

Mariola Bondarow