Pani Wiosna 19.03.2022

51

Przebieg zajęć

  • “Pani Wiosna” wytnij fragmenty obrazka i przyklej tam gdzie pasują -karta pracy
  • Poznanie zapisy graficznego litery G, g -karta pracy
  • Wklej podpisy pod obrazkami i podkreśl wszystkie litery g- ćw. 1 s 36
  • Przeczytaj i podkreśl w wyrazach litery g ćw. 1 s 37
  • Ćwiczenia w czytaniu ćw. 2 s 37
  • Kwiecień plecień -rozwiązanie zagadek słownych
  • “Nikt mnie więcej nie zobaczysz” słuchanie opowiadanie i rozmowa na temat jego treści
  • Praca plastyczna – “Wiosna “

Mariola Bondarow