Nasze mocne strony -12.02.2022

95

Przebieg zajęć

  • “Zimowy spacer Hani” historyjka obrazkowa
  • Litera R- poznajemy zapis drukowanej i pisanej litery – ćw. 1 i  2  s.11
  • Ćwiczenia w czytaniu ćw. 1i 2 s.12
  • “Żółw i zając” słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści
  • Literowo – obrazkowa dobieranka-zabawa dydaktyczna
  • Utrwalenie znajomości samogłosek – wklejka do książki

Praca domowa

  • ćw. 1 s 13
  • Przypominam ze korzystamy  z kart pracy nr 3

Do zobaczenia 26.02.2022

Mariola Bondarow