Letnie wspomnienia 11.08.2021

208

Przebieg zajęć

1.”Znam moja sale i inne pomieszczenia” zwiedzanie pomieszczeń

2.”Moje imię” ćwiczenie przygotowujące do nauki czytania

3.”Czarodziejskie słowo” słuchanie opowiadania połączone z rozmowa na temat jego treści

4.”W smokolandii” quiz

5.”Wakacyjne wspomnienia” ćwiczenie pamięci i uwagi

6.”Loteryjka samogłoskowa ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

7. ćw1 s 4, cw1 s 7, ćw. 1 s 9, ćw. 1 i 2 s 14

Mariola Bondarow