Jak powstaje tęcza 05.03.2022

65

Przebieg zajęć

  • Litera W-poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery
  • Wklej podpisy pod obrazkami ćw. 1 s. 24
  • Pokoloruj i połącz z litera W ćw. 2 s. 24
  • Przeczytaj i podkreśl w wyrazach litery W ćw. 1 s 25
  • Ćwiczenia w czytaniu ćw. 2 s .25
  • W prawo czy w lewo – poruszanie się zgodnie z instrukcja ćw3 s. 27
  • Jak powstaje tęcza – film edukacyjny plus karta pracy
  • Nauka rysunku – jeż

Praca domowa

  • Proszę o przeczytanie (samodzielnie lub z pomocą ) książek które dzieci wypożyczyły z biblioteki

Mariola Bondarow