Halloween / św. Zmarłych 30.10.2021

241

Przebieg zajęć

 • “Listopadowe święto”  Bajka edukacyjna dla dzieci , rozmowa na temat jej treści
 • Halloween na świeci- informacje
 • Poznanie zapisu głoski U-ćwiczenia
 • Podziel nazwy obrazków na głoski ćw. 1 s 62
 • Odszukaj i otocz pętlami litery u ćw. 2 s 62
 • Pokoloruj okienka z sylabami , w których słyszysz u ćw. 3 s 62
 • Pokoloruj obrazki, w nazwach których słyszysz u ćw. 1 s 63
 • Otocz pętlami litery, którymi zaczynają się nazwy obrazków ćw. 1 s 65
 • Odczytaj wyrazy i polacz z odpowiednimi obrazkami ćw. 1, 2 s 66
 • Policz figury ćw. 1 s 67
 • Abecadło-wesołe literki. Gra edukacyjna

Na następne zajęcia proszę o przyniesienie z teczki POMOCE DYDAKTYCZNE  karty ze strony 21 oraz z Teczki małego artysty karty nr 11

Mariola Bondarow