Emocje. Jest ich tak wiele! 29.01.2022

89

Przebieg zajęć

  • “Twarz jak ekran” opowiadanie Menendez-Ponte Maria, o uzależnieniu od urządzeń elektrycznych
  • Znajdź ukryte słowa- karta pracy
  • Połącz sylaby-karta pracy
  • Czytanie ze zrozumieniem, ćwiczenie sprawności ręki -karta pracy
  • Powtórzenie poznanych liter, zabawa słowna
  • Pokoloruj obrazek zgodnie z podanym kodem ćw. 1 s 62
  • ćwiczenie w pisaniu – s. 68-69

UWAGA, WYMIANA ĆWICZEŃ. na następne zajęcia potrzebne będą karty pracy nr 3

Mariola Bondarow