Cuda architektury 16.10.2021

158

Przebieg zajęć

  • “Kofenek poznaje planetę Ziemie” cz. 1 Lądowanie -wysłuchanie opowiadania
  • Kofenkowy teścik-  wspólne szukanie odpowiedzi na pytania.
  • Litera T-poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery , karta pracy s. 48
  • Ćw. 1,2 s 48 oraz 1 s. 49
  • Kolorowe miasto, porównywanie wysokości budynków, doskonalenie umiejętności liczenia i doliczania ć 1 s 51
  • “Czytamy” odczytywanie sylab i wyrazów z poznanych liter, karta pracy ćw. 1,2 s 52
  • Praca plastyczna ” Jestem konstruktorem “
  • Zadanie domowe s. 73

Za tydzień nie ma zajęć , do zobaczenia 30.10.2021

Mariola Bondarow