Bezpieczeństwo najważniejsze 02,10.2021

118

Przebieg zajęć

  • “Znajomy taty”-słuchanie opowiadania i analiza treści
  • Bezpieczeństwo -karta pracy, wytnij i dopasuj
  • Wytęż wzrok-karta pracy wyszukaj i pokoloruj takie same elementy
  • “Bezpieczeństwo w domu” ustalenie kolejności wydarzeń historyjki obrazkowej
  • “Jaki kierunek” określenie kierunków na prawo-na lewo
  • “Znaki i ich kształty ” doskonalenie sprawności manualnej , rozpoznawanie i rysowanie figur geometrycznych
  • Litera I-poznanie zapisu pisanej  litery -karta pracy

Praca domowa ćw. 1,2 s 13

Mariola Bondarow