Zajęcia z dn.30.10

90

Temat”Owoce, warzywa – kolorowe witaminki”

 

1.Owocowo- warzywny swiat – zorganizowanie kącika warzyw i owoców

– poznaje wygląd oraz nazwy owoców i warzyw

– rozróżnia elementy budowy, wskazuje częsci jadalne

2.Warzywa i owoce – ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

– wyodrębnia pierwsze i ostatnie głoski w wyrazach

– wyszukuje wyrazy jedno-,dwu-,i trzysylabowe

– utrwala umiejętnosć rozpoznawania oraz nazywania warzyw i owoców

– praca w ćwiczeniach s.34 – precyzyjnie kresli drogę w labiryncie

3.Piramida żywienia – omówienie ilustracji

– zapoznaje się z piramidą żywienia

– wyodrębnia zdrowe produkty, otaczając je pętlą – praca w ćwiczeniach s.37

– rozumie potrzebę zdrowego odżywiania się

4.”Do pary”- gra obrazkowa(Pomoce dydaktyczne)

– dobiera ilustracje w pary wg instrukcji nauczyciela

-przestrzega ustalonych reguł

 

Pozdrawiam

Lidia