Zajęcia z dn.29.01

71

Temat:”Zimowy czas”

1.Ćwiczenia na spostrzegawczość i myślenie – gra memo

2.Edukacja matematyczna – poznanie cyfry 7 – praca z książką s.14-15

3.Czytanie i pisanie – nazywanie obrazków, wyszukiwanie obrazka którego nazwa rozpoczyna się inną głoską niż pozostałe

* ćw.s.16 oraz s.17

Praca domowa

* proszę z Pomoce dydaktyczne wyciąć kartoniki z sylabami s.23 i zabrać na zajęcia.

Pozdrawiam

Lidia