Zajęcia z dn.26.03

47

Temat:”Spacer przyjaciela przyrody”

1.Przyjaciel przyrody to ja – film edukacyjny

*dostrzega zjawiska pogodowe i przyrodnicze charakterystyczne dla przedwiośnia

2.Przebiśnieg – praca plastyczna techniką wydzieranki

3.Głoskowe pary – ćwiczenia percepcji słuchowej

* doskonali umiejętność wyodrębniania ostatniej głoski w wyrazach

4.Czytamy – odczytywanie sylab i wyrazów poznanych liter

* doskonali analizę i syntezę sylabową

* wyszukuje podane wyrazy

*czyta wyrazy z podanych liter

 

Pozdrawiam

Lidia