Zajęcia z dn.26.02

72

Temat:”Karnawałowy czas”

1.Litera N – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery n,N

*poznaje zapis graficzny głoski, rozpoznaje literę wśród innych liter, odczytuje sylaby i pisze po śladzie

*karty pracy: ćw.s.51-52

2.Co tu pasuje? – wkleja części obrazu w brakujące miejsca, doskonali percepcję wzrokową

* karty pracy ćw.s.53

3.Sznur korali – wprowadzenie liczby 10, tworzenie sekwencji dziesięcioelementowej, utrwalenie cyfry 10 z wykorzystaniem karty pracy

*karty pracy s.54-55

5.Czy ci się to podoba?

*omówienie ilustracji i rozstrzygnięcie, które zachowania są właściwe a które – niewłaściwe

*potrafi uzasadnić swoją opinię

*karty pracy s.56

6.Gry i zabawy klasowe.

 

Pozdrawiam

Lidia