Zajęcia z dn.19.03

46

Temat:”Nasze zwierzęta”

1.Zwierzęta i ich środowisko

* klasyfikuje zwierzęta odpowiednio do środowiska w którym żyje

* kodeks przyjaciela zwierząt  – wykazuje empatyczny stosunek do świata przyrody i rozumie konieczność chronienia zwierząt i                     respektowania  ich praw

* formułuje zasady kodeksu prawidłowo budując zdania

* praca w książce: ćw.1 s.29, ćw. s.34-35

2.Litera Z,z oraz G,g – poznaje zapis graficzny głosek, rozpoznaje litery wśród innych liter oraz pisze litery po śladzie

* praca w książce:  ćw.s.30-31 oraz ćw.s.36-37

3.Ćwiczenia pamięci i uwagi oraz sprawność manualna

* praca w książce: ćw.s 34 i 35

Praca domowa

* ćw.s.32 i 33

 

Pozdrawiam

Lidia