Zajęcia z dn.16.10

112

Temat:”Zwierzęta leśne”

1.Wprowadzenie graficznego obrazu liczby 3, utrwalenie cyfry przez rysowanie palcem i na różnych powierzchniach.

* potrafi tworzyć grupy trzyosobowe

*oznacza co trzeci element w rzędzie

*dolicza i odlicza do trzech

*karta pracy s.31/32

2.Las i jego mieszkańcy

*rozmowa o mieszkańcach lasu,omówienie ilustracji

*zwierzęta leśne – ćwiczenia percepcji wzrokowej – ćw.s.33

3.Litera I,i – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery

*poznaje zapis graficzny głoski i

*rozpoznaje literę i wśród innych liter

*pisze litery po śladzie

*karty pracay s.35/36

                Proszę, żeby dzieci przyniosły na następne zajęcia 1 owoc i 1 warzywo

23 pażdziernika nie ma zajęć lekcyjnych!!!

Pozdrawiam

Lidia