Zajęcia z dn.15 września

194

Szanowni Rodzice!

Pierwsze koty za płoty- sobotnim zajęciom towarzyszyła bardzo przyjazna atmosfera. Rozpoczeliśmy je od przedstawienia się.Omówiliśmy nasz klasowy regulamin. Następnie przeprowadziłam z dziećmi kilka zabaw integracyjnych. Celem takich zabaw jak wynika z jej nazwy jest integracja grupy osób mających razem coś zrobić, czegoś doświadczyć lub po prostu spędzić ze sobą pewien okres czasu.Służą zaciśnieniu więzi między uczniami w zespole klasowym, nawiązaniu nowych przyjaźni, wytworzeniu nowych relacji, samokontroli, aktywności, empatii a przede wszystkim kształtowaniu osobowości.Proszę pamiętać , że zabawa sprzyja rozwojowi umysłu i wyobraźni.Służy także jako ujscie nadmiaru energii, rozładowania napięć i lęków, które o ile nie zostaną rozladowane, powodują u dziecka większą nerwowość.

Następnie zabraliśmy się do pracy.Wykonaliśmy nastepujące ćwiczenia:

  • „Poznajcie Jasia”- ćwiczenie percepcji słuchowej. Dzieci dorysowują elementy stroju chłopca według instrukcji.(„Karty Pracy cz.1”s.3)
  • „Baloniki”- ćwiczenia sprawności manualnej z wykorzystaniem kart pracy (s.4).
  • „Kolorowe zbiory”- ćwiczenia graficzne doskonalące umiejętność grupowania przedmiotów zgodnie z przyjętym kryterium.
  • Ćwiczenia grafomotoryczne (ćw.2 s.3, ćw.2 s.4, ćw.2 s.5)
  • “Bawimy się w rymy”- słuchanie wiersza połączone z szukaniem rymujących się wyrazów, ćwiczenia z zakresu percepcji słuchowej.

Dzieliśmy wyrazy na sylaby, wysłuchiwaliśmy głoski w nagłosie i wygłosie.

Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Na kolejne zajęcia tj.22 września przyniosę:

  • „Karty Pracy nr 1”
  • „Teczka Małego Artysty”- karta nr 1 – ramka na zdjęcie
  • zdjęcie z wakacji
  • pamiatkę z wakacji
  • klej

Pozdrawiam serdecznie,

życzę spokojnego tygodnia

Agnieszka Kocoń