Zajęcia z dn.15.01

84

Temat:”Cztery pory roku”

1.Zegar z porami roku

*rozpoznaje pory roku i je nazywa

*koloruje ilustracje odpowiednio do pory roku i dorysowuje właściwe elementy

2.Litera U

*poznaje zapis graficzny głoski u

*rozpoznaje literę wśród innych liter

*odczytuje sylaby

*pisze litery po śladzie

3.Praca z książką

*ćw.s.62-63 oraz ćw.s.66

*dla chętnych ćw.s.74-75

Pozdrawiam

Lidia