Zajęcia z dn.12.02

72

Temat:”W poszukiwaniu zgody”

1.Ósmy i dziewiąty wagonik –

*poznaje zapis cyfry 8 oraz 9

*doskonali umiejętność dodawania, przyporządkowuje zbiory o określonej liczebności do odpowiedniej cyfry

*utrwala znajomość cyfr od 1 do 9

*praca w książce ćw.1,2,3 s.31, ćw.1 s.32 i ćw.1 s.33 oraz s.38

2.Wprowadzenie literki: B,b oraz C,c

*doskonali umiejętność wyodrębniania głoski na początku wyrazu

*poznaje zapis literowy głoski, ćwiczy spostrzegawczość oraz utrwala wygląd litery

*doskonali sprawność grafomotoryczną podczas kreślenia po śladzie

*podejmuje próby czytania tekstów wyrazowo-obrazkowych

* praca w książce- ćw.s.35-36 oraz ćw.s.43-45

Praca domowa

*w książce: zadania dodatkowe s.68 literka k,d,y,b,c

 

Pozdrawiam

Lidia