Zajęcia z dn.05.02

86

Temat:” Lodowa kraina”

1.Poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery D,d

*rozpoznaje literę wśród innych liter, odczytuje sylaby, pisze litery po śladzie

*karty pracy s.20-21

2.Co to jest kosmos?

*Kosmos bliski i daleki – rozmowa przy ilustracjach, klasyfikowanie obiektów w kosmosie na karcie pracy

*karty pracy s.22

3.”Odarpi syn Egigwy”- słuchanie fragmentu opowiadania

*dostrzega odmienność warunków życia ludzi zamieszkujących regiony polarne, poznaje cechy wyglądu i ubioru

*karty pracy s.24

4.Poznaje zapis drukowanej i pisanej litery Y,y

*karty pracy s.27-28

5.Doskonalenie pamięci i uwagi – karty pracy s.29

6.Ruch kreatywny – spotkanie z Panią Patrycją

                              Praca domowa

                           *karty pracy ćw.1 s.23 oraz ćw.1 s.25

 

Pozdrawiam

Lidia