Zajęcia z dn.02.10

135

Temat:”Zaufanie- ważna rzecz”

1.Pani Sowa – wykonanie zabawki – ptaka z elementów(dziecko wykazuje się orientacją przestrzenną i precyzją)

2.Litera A – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery,karty pracy

– poznaje zapis graficzny głoski a

– rozpoznaje literę a wśród innych liter

– pisze litery po śladzie

– ćwiczenie 1,2 s.22,ćw.2 s.23

3.Porównywanie liczebności zbiorów – ćw.1 s.24

4.”Czerwony Kapturek”- słuchanie bajki, rozmowa na temat treści

– ocena postępowania postaci

– ostrożność w kontaktach z nieznajomymi

                      Praca domowa

– dokończyć pisanie litery po śladzie(pojedyncze kartki)

Pozdrawiam

Lidia