Zajęcia z dn.02.04

43

Temat:”Historia ukryta w legendach”

1.Hejnał z wieży mariackiej

*rozumie znaczenie pojęcia “hejnał”

*dostrzega piękno melodii

2.Kraków – dawna stolica, pogadanka

3.”Smok Wawelski“- słuchanie legendy i rozmowa na jej temat

*poznaje legendy swojego kraju i dostrzega różnicę między legendą a baśnią

*dokonuje oceny postępowania głównego bohatera

*smok wawelski – ćwiczenia sprawności manualnej, starannie kreśli po śladzie i rysuje wg wzoru- ćw.s.3

4.Litera Ł,ł – poznanie zapisu drukowanej i pisanej litery

*poznaje zapis graficzny

*rozpoznaję literę ł wśród innych liter

*pisze litery po śladzie

*praca w książce s.4-5

5.Zamek księżniczki – ćwiczenie graficzne na karcie pracy – ćw.s.10

6.Wiosenne rytmy– zabawa dydaktyczna z elementami ruchu, ćwiczenia w zakresie tworzenia regularnych wzorów, karty pracy

 

Pozdrawiam

Lidia