Zajęcia 9.02.2019

110

KRĄG TEMATYCZNY:” W DRODZE DO SUKCESU”.

Przebieg zajęć:

1.”Pająk i mrówki”– słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

2.Wprowadzenie litery „y”, ćwiczenia analizy i syntezy gloskowej wyrazów

3„Jeden czy wiele?”- zabawa dydaktyczna.

4.„Pracowity jak mrówka”– wyjaśnienie znaczenia powiedzenia. Przytoczenie i wyjaśnienie innych powiedzeń np.Uparty jak osioł. Dumny jak paw. Chytry jak wilk.Zdrowy jak ryba.Odważny jak lew. Zły jak osa. Ciężki jak słoń. Powolny jak żółw.

5.„Moje mocne strony”- autoprezentacja.

6.„Sukces Janka”- opowiadanie nauczyciela o Janku Meli i panu Marku Kamińskim.

7.Rozmowa na temat wiary we własne siły.

8.„Mądry człowiek nigdy się nie nudzi”- wypowiedzi dzieci.

9.„ A jak będę dorosła”– słuchanie wiersza D.Wawiłow i rozmowa na jego temat.

10.„Kim chce zostać?”– omówienie planszy dydaktycznej i zabawa dramowa.

11„ W drodze do gwiazd”– pogadanka. Mirosław Hermaszewski – przybliżenie postaci jedynego polskiego kosmonauty, który w 1978 roku wraz z radzieckim kolegą Piotrem Klimukiem, odbył ośmiodniowy lot w kosmos w statku kosmicznym.

12.„Kosmici i ich statki kosmiczne”- wykonanie ćwiczenia na karcie pracy.

13.„Kosmos”- omówienie planszy dydaktycznej.

14.Podsumowanie zajęć.

15.Wykonane ćwiczenia: cw.1,2 s.13, ćw.1,2 s.14, ćw.1,2 s.15, ćw.1,2 s.16, ćw.1 s.19, ćw.1,2 s.20.

16.Zabawy integrujące grupę.

17.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Uzupełnię „MÓJ PIERWSZY ZESZYT”  o nową poznaną literę.

Ćw.1,2 s.18

Na kolejne zajęcia przyniosę moją ulubioną książkę.

Pozdrawiam sedecznie

Agnieszka Kocoń