Zajęcia 8.12.2018

156

KRĄG TEMATYCZNY: „MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS

Przebieg zajęć:

1.Próba odpowiedzi na pytania:

  • czy Święty Mikołaj istnieje?
  • kim był Święty Mikołaj?
  • jak wyglądał Święty Mikołaj?
  • dlaczego akurat ten Święty przynosi upominki?

2.„Mikołaj”– praca plastyczno- techniczna z użyciem zgromadzonych wcześniej materiałów.

3.„I co jeszcze?”– słuchanie wiersza i prezentacja litery „I”.

4.„I, i”– zapis graficzny

5.Wykonane ćwiczenia: ćw.1,2 s.16, ćw.2 s.17, ćw.1 s.18.

6. Ćwiczenia orientacji w przestrzeni. Wykonanie ćw.1 s.19.

7.Zabawy słowno- ruchowe.

8.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Wypełnię „Mój pierwszy zeszyt” litery „I”, ‚i” s.11.

Przyniosę z „Teczki małego artysty”- karta nr 7 “Choinkowe czary- choinka”, klej.

Ćw.1 s.17.

Nauczę się słów kolędy „Przybieżeli do Betlejem „ – 2 zwrotki ( nie 3 ).

Pozdrawiam

Agnieszka Kocoń