Zajęcia 29.04.2023

19
  1. Wyjście do biblioteki
  2. Omówienie najbliższych świąt

– 1, 2 oraz 3 maja

– kolorowanka

  1. Ćwiczenia doskonalące pamięć i uwagę s. 50
  • Czytanie ze zrozumieniem s. 54
  •  Percepcja wzrokowa s. 58
  1. Czytanie indywidualne

5. Ćwiczenia lewopółkulowe

Monika Czernik