Zajęcia 26.01.2019

150

KRĄG TEMATYCZNY:

1.„Późną nocą”- słuchanie wiersza i rozmowa na temat jego treści.

2.„Pory dnia i nocy”- wykonanie ćwiczenia na karcie pracy ( ćw.1 s.50).

3.„Zima”- omawianie i oglądanie reprodukcji obrazu Tadeusza Makowskiego pt.”Zima”.Wykonanie ćw.2 s.51.

4.„Cztery pory roku”- rozmowa przy planszy dydaktycznej.

5.„Jaka to pora roku?”- wykonanie ćwiczenia na karcie pracy (ćw.1 s.52).

6.„Mądre <u>”- zabawa z wyliczanką

„ Mądry umysł- mądrze myśli,

mądre uszy- mądrze słyszą,

mądre usta- mądrze mówią.”

7.”Jak wygląda <u>?”- wysłuchanie wiersza z „Kart pracy” i prezentacja litery „U”.

8.”Świat w czterech porach roku”- opowieść ruchowa połączona z dziecięcymi masażykami.

9.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa.

Uzupełnię „Mój pierwszy zeszyt” o nową poznaną literę „U’, „u” s.15.

PRZYNIOSĘ:

-„Kartę pracy nr 3”

-„Pomoce dydaktyczne”- historyjka obrazkowa „Pies” – karta nr 27.

Dnia 2 lutego będę nieobecna na zajęciach. Zajęcia poprowadzi Pani Marta Wieczorek.

Pozdrawiam serdecznie

Agnieszka Kocoń