Zajęcia 22.04.2023

31
  1. 22 kwietnia Dzień Ziemi

– rozmowa kierowana o ochronie środowiska

– znaczenie słowa ‘’ekologia’’

– piosenka dla dzieci- eko eko ekologia

– analiza plakatu- Jak dbać o środowisko?

– zagadki zw. Z naszą planetą

–  Zabawa- doświadczenie, które pokazuje , w jaki sposób Ziemia krąży wokół Słońca

–  Kiedy Ziemia jest szczęśliwa?

– Przysięga ekologiczna

–  Bajka ekologiczna- ekologiczny dom

– dyplomy- Przyjaciół Ziemi

  1. Utrwalenie litery H, h s. 24/25

3.Rozumienie słyszalnego tekstu/  koncentracja słuchowa s. 49

– Układanie obrazków z części s. 51

Pozdrawiam Monika Czernik