Zajęcia 2.02.2019

156

KRĄG TEMATYCZNY: Zdrowie jest najważniejsze

1. Historyjka obrazkowa “Spacer Amika” – ustalanie kolejności wydarzeń, rozmowa o tym, czy warto wychodzić na spacery. Zabawa ruchowa “Spacer z psem.”

2. Jak się ubrać na zimowy spacer (pogadanka, ćw.1 s.3).

3. Zdrowe żywienie – pogadanka, Wykonanie ćw.2 s.3, ćw. 1,2 str.5, ćw. 1,2 str.6)

4. Zapoznanie się z literą N – wysłuchanie i omówienie wiersza o smoku, wyszukiwane wyrazów zaczynających się literą N – str.7,8.

6. Zdrów jak ryba – wyjaśnienie powiedzenia, pogadanka na temat sportów zimowych.  Ćw. 1,2 str.9

7. “Sport to zdrowie” – czytanie tekstu M.Strzałkowskiej i pogadanka str.10-11

8. Zapoznanie z cyfrą 8 – wiersz i zadania ze strony 4.

9. Podsumowanie zajęć.

Praca domowa.

Uzupełnić „Mój pierwszy zeszyt” – litera N,n – s.17.


Pozdrawiam / Með kveðju
Marta Wieczorek

wicedyrektor  / aðstoðarskólastjóri
Szkoła 
Polska w Reykjaviku / 
Pólski Skólinn í Reykjavík
Þórunnartun 2, 105 Reykjavík, Islandia