Zajęcia 19.01.2019

142

KRĄG TEMATYCZNY:’ ZAWSZE PAMIĘTAM O BABCI I DZIADKU”.

1.”Drzewo genealogiczne Oli”– prezentacja struktury drzewa genealogicznego na przykładzie fikcyjnej postaci.

2.”Rodzinne drzewo”– ćwiczenia graficzne na karcie pracy (ćw.1,2 s.64).

3.”Dzielna babunia”– ćwiczenia logopedyczne.

4.”Babcia też człowiek”– słuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści, ocena postępowania bohaterów.

5.”Laurka dla babci i dziadka”- praca plastyczna.

6.”Kosze dla dziadków”– ćwiczenia matematyczne na karcie pracy, posługiwanie się określeniami „mniej”, „więcej”, „tyle samo”(ćw.1s.66).

7.„Cętkowana moda”– ćwiczenie słuchania ze zrozumieniem i wykonywanie ćwiczenia na karcie pracy (ćw.2 s.67).

8.„Wyrazy na C”- ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

9.„Korale dla babci”– zabawa dydaktyczna ćwicząca pamięć wzrokową i uwagę.

10.Podsumowanie zajęć.

Praca domowa

Uzupełnię „Mój pierwszy zeszyt” o nową poznaną literę s.16.

Ćw.1,2 s.68.

Pozdrawiam

Agnieszka Kocoń